همه ی نوشیدنی ها در ایران، اعم از ما الشعیر و انرژی زا و آب میوه، اولش که میان بازار خوبن،ولی به مرور و به گونه ای زیر پوستی، به مزه ی شربت اکسپکتورانت نزدیک می شن.
 
/ 1 نظر / 24 بازدید

این جا ایران است و هر چیز ناممکنی، ممکن