بچه که بودم

بچه که بودم، وقتی بچه بزرگترای محل فوتبال بازی می کردند، برا این که  کاری هم بدن دست ما، می گفتن دروازه بان دوم باشین. یعنی پشت دروازه توپ جمع کن بودیم و دهن خود را سرویس می کردیم،  تا وظایف محوله را به نیکی انجام دهیم، به خیال این که دروازه بان دومیم. این روزها هم احساس می کنم دروازه بان دومم، دربازی بزرگان.

/ 1 نظر / 23 بازدید
mehdi

agha shoma karet dorosteh